Bedrijfsgegevens, erkenning en registratie


Mijn praktijk staat bij de KVK Amsterdam geregistreerd onder nummer: 70190291

Via onderstaande knop vind u ‘aanvullende informatie’  over:
– Afspraken + Praktische informatie mbt werkwijze behandeling
– Register verwerkingsactiviteiten
– Bedrijfsgegevens. Erkenning en registratie
– Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling