Therapie & Coaching

Psychodynamische Therapie

Psychodynamische Therapie is een vorm van therapie dat werkt op inzicht. Het is een non-directieve vorm van therapie waarbij je ingaat op problemen in het dagelijks leven en de daarin optredende verstoringen. Deze kunnen zowel van gevoelsmatig en relationele aard zijn. Je leert in te zien dat deze verstoringen terug te voeren zijn op innerlijke of interpersoonlijke conflicten. Er wordt gewerkt vanuit een huidige situatie naar een gewenste situatie en hierbij sta jij centraal. Er wordt geen vaste techniek toegepast. Het is maatwerk en persoonlijk en de ingezette technieken passen bij jou en de situatie. Deze manier van werken is zelfsturend vanuit jou en het geeft zelfvertrouwen en bevorderd autonomie. Je leert zelf je talenten, vaardigheden, kwaliteiten te ontdekken en in te zetten. Psychodynamische Therapie is bedoeld voor mensen die in patronen reageren. Patronen waarin ze omgaan met andere mensen en zichzelf. Dit zorgt voor terugkomende problemen. Ik heb als specialisatie Systemisch Werk (familieopstellingen) en kijk naar de dynamiek binnen het gezin, want soms ligt daar deel van de oplossing.

Voor wie?

Volwassenen

21 jaar en ouder. Heb je last van de volgende thema’s? “Ik zit niet lekker in mijn vel”, gevoelens van angst, boosheid, verdriet, schuld en schaamte, depressie, burn out, slapeloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen, moe(deloos)heid of een (te) groot verantwoordelijkheidsgevoel of relatieproblemen. Gezinsproblematiek, gezondheidsproblemen en/of identiteit– en zingeving vragen. Maak een afspraak en dan kunnen we kijken of we naar aanleiding van jouw hulpvraag een traject kunnen starten.

Jong volwassenen

Jong volwassen vanaf 16 jaar die begeleiding nodig hebben bij gebeurtenissen die een grote impact hebben gehad zoals bij echtscheidingen, rouw & verlies. Een jongere die om wat voor reden dan ook niet lekker in z’n vel zit, vertoont specifiek gedrag. Dat gedrag kan kleine of grote gevolgen hebben voor de jongere zelf en zijn omgeving. Die gevolgen kunnen de aanleiding zijn om te willen veranderen. Dat geldt niet alleen voor de jongere zelf maar ook voor zijn/haar ouders.

Bijvoorbeeld bij:

 • faalangstigheid
 • zelfbeeld problematiek
 • identiteitsproblemen
 • seksualiteit
 • pesten
 • hooggevoeligheid,
 • hoofd/ buikpijn zonder medische reden
 • slecht slapen
 • spanning voor examens/toetsen
 • doelloosheid
 • AD(H)D

Coaching

Het uitgangspunt bij coaching is dat iedereen alle talenten in zich heeft, maar er vaak onvoldoende gebruik van maakt. Hierdoor is men minder effectief of gelukkig. Als coach zorgt ik ervoor dat je je krachten optimaal benut en ik fungeer als een klankbord en katalysator, waardoor je kunt groeien en met meer voldoening en plezier in balans kunnen leven.

 • NLP Practitioner, NLP Master Practitioner & NLP Trainer
 • Kindercoaching
 • Assen van verandering
 • RET
 • Axenroos

Voor wie is coaching of therapie niet geschikt?

Bij lichamelijke of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen. Deze vorm van therapie of coaching is niet geschikt voor jongeren met ernstige psychische problemen. Mocht tijdens de begeleiding blijken dat u of een jong volwassen in mijn optiek andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik u daarover informeren en indien noodzakelijk verwijzen.